| | |
.

avatar
: 13
: 19
: souk Ahras
/ : .
:
: 28/10/2011

.

    2011-11-30, 14:51
..
,, , , ..
,, ,, ..

,, ,, ,, ,, ..
..

, ,


!!
Thomas Edison

1847 ,, 7 ,

,
!!
,, ..,, ,
,, ,, ,, ,, / :

,, ,, 7 !!
!!
,, ,, !!
....

! , !!
!
!! , , ..

!! ..
,, , ..
,,

/ ,, ..

..
!! ,,

,, ..

, //
..

, ,,
,, ,,
//
!!

,, , 19 , ..

,, ,, ..
..

, , , , , , ..

,, !!
..
, ..
, 12 ..

//
12
12 !!
,, ,, , , , :)

, ,,
, , , ..


,, ,, .. ..
!!
80%

!! ,, !

..
,, !!
! ..

,, ,, ,, ..
, .
// ,, ..
,, , ,, ,, ..

,, , ,, , 16

,, 70 ,,

//
,, 70 ,
,, !! ..
,, ..

, , 1093 , 15 , , ..

,, 10 , ..

,, //
, ,

:

, ..

, ....


,, !! !!

:" " " "

( ) .,, // !!
..

, , !! ,, ,, .., , !! , , ,
( ) ..
..

!!
, , !!
, !!


/
1- , !!
,,
2- , .
3- !! 7 ,, ,,,, ..
,, ,, ..

,, 500 , 1880 ..
, , ..
!! !!,, ..
'' ϡ .

1% 99%


10

100 9999
avatar
dayana
: 446
: 19
:
/ :
:
: 25/10/2010

: .

   dayana 2011-12-22, 20:39--------------------------------------------{{ }}--------------------------------------------


    / 2018-04-21, 18:24